divendres, 24 de setembre de 2021

Xumba, Xumba

 

Xumba xumba xumba tira Perineldo tira Perineldo

Xumba xumba xumba tira Perineldo tira Perinal

A València ja no volen, que ballem el caragol, ballarem el xumba xumba que el policero això vol. Caragol pum pum, caragol pumpum, trau les banyes que ix el sol. 

 
Xumba xumba xumba tira Perineldo tira Perineldo
Xumba xumba xumba tira Perineldo tira Perinal

Perineldo ja és un güelo, que li cauen els queixals, i festeja amb una xica que encara no té 20 anys. Caragol pum pum, caragol pumpum, trau les banyes que ix el sol.
 
 Xumba xumba xumba tira Perineldo tira Perineldo
Xumba xumba xumba tira Perineldo tira Perinal

Estos 3 dies de Pasqua, són tres dies de jugar, xic i xica que no juguen és que volen festejar.  Caragol pum pum, caragol pumpum, trau les banyes que ix el sol.