dimecres, 24 de novembre de 2010

Els racons de la classe de música

Aquesta és la nostra classe de música... està plena de sorpreses i racons, fixeu-vos bé:


A la pissarra de pentagrames apuntem les cançons que estem estudiant amb la flauta, indicant el curs a la clau de sol, i baix d'aquesta, a la pared hi ha pegats uns cartells on podeu trobar les posicions de les notes per tocar.

Al costat tenim penjats alguns dels musicogrames més bonics que hem pogut escoltar a les audicions.
Baix del perxer, es troben totes les figures rítmiques que estem treballant. Recordeu que les de la filera de dalt tenen totes una pulsació, i les de baix: dues pulsacions.
Ací tenim el nom de les notes i on es col.loquen al pentagrama: heu de mirar en quina línia o en quin espai es troben per a saber el seu nom!També tenim alguns instruments de placa, com aquests xilòfons (els que són de fusta) i metal.lòfons (els de metall), però s'ha de tindre cura per no trencar-los i deixar-los sempre ben col.locats al seu lloc.

No es poden deixar així!

Aquest és el joc del Carnaval dels animals:
Cada dia, amb els/les alumnes de 3r, escoltem una audició que correspon a un personatge, i hem d'endevinar quin de tots és... Després el pengem al mural. Només ens queden tres!
La nostra alumna d'honor: La Mona Simona!
I en aquest racó podem pintar amb les pissarres de pentagrames, i també fer passatemps musicals, però sempre després de fer els excercicis del quadernet.
Aquí baix guardem els colors i retoladors de la classe, intentant sempre que les caixes queden ben ordenades.


Que no quede ni un paper fora de la paperera!Els quadernets de música també els guardem ordenats segons la caixa de cada classe... encara que de vegades, mireu què passa!I els més majors podeu agafar per a estudiar noves i més difícils cançons de flauta, quan ja heu aprés les de classe.
Ací teniu partitures per a copiar i estudiar a casa, i en aquest blog podeu trobar més a les etiquetes, on hi ha moltes cançons per a Flauta.
Ordenem i tenim cura de la nostra classe de música